A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Dominikánská republika - Průvodce

Z původních obyvatel ostrova, indiánského kmene Tainů přežilo do dnešní doby jen posledních pár set jedinců, kteří se koncentrují v provincii Azua. Tomuto národu hrozí v blízké budoucnosti de facto vymření nebo úplné splynutí se zbytkem společnosti. 70% současných obyvatel tvoří mulati, tedy míšenci bělochů a černochů, různých odstínů pleti. 16% obyvatel jsou běloši, převážně potomci španělských kolonizátorů, 12% jsou černoši, potomci někdejších otroků, přivlečených z Afriky. Zbytek tvoří přistěhovalci, nezřídka ilegální.

Průměrná délka života je, díky nekvalitní a nedostatečné zdravotní péči, pouhých 66 let. Celkově má Dominikánská republika podle odhadů asi 8,8 milionů obyvatel, porodnost a roční populační přírůstky jsou vysoké. Asi dvě třetiny všech Dominikánců žijí ve městech, z toho 2,2 miliony v aglomeraci hlavního města Santo Dominga. Na venkově, kde zůstává hlavně starší generace, se lidé živí zemědělstvím- pěstováním ovoce, kávy, kakaa, tabáku a cukrové třtiny, určené pro vývoz; ve městech a na pobřeží převládá průmysl a služby spojené s cestovním ruchem. Za prací sem přichází stále více mladých lidí s nadějí na vyšší výdělky a lepší život.

Plat podle barvy pleti

Všichni občané jsou si rovni a mají stejná práva, obecně ale platí neoficiální pravidlo, čím světlejší barva kůže, tím více privilegií a větší šance na slušné uplatnění, a naopak čím tmavší, tím méně možností a nižší příjem. Skutečně zřídkakdy uvidíte bílého rybáře nebo černého manažera hotelu. Mezi bohatými a chudými, kterých je většina, existuje propastný rozdíl. Nejmarkantnější je to v případě haitských imigrantů, kteří jsou najímáni na nekvalifikované, fyzicky náročné práce, jako např. sekání cukrové třtiny na plantážích. Za úmornou dřinu dostávají v přepočtu jen necelý dolar na den, což nestačí ani na jídlo. Často pobývají v zemi na černo a nemají trvalé přístřeší, tudíž jim nezbývá než takovouto vykořisťovatelskou nabídku zaměstnavatele přijmout.

Negramotnost

V Dominikánské republice byla v padesátých letech 20. století zavedena povinná školní docházka pro děti od sedmi do čtrnácti let. Řada rodičů, zejména na venkově, však podceňuje význam vzdělání. Potřebují, aby jim děti v období sklizně pomáhali s prací na poli nebo aby sami vydělávaly peníze, a proto je do školy posílají dosti nepravidelně. Výsledkem této praxe je osmnáctiprocentní podíl analfabetů, tedy lidí kteří neumějí číst ani psát, na celkové populaci. Jinak žáci základních a středních škol musí nosit uniformy, aby sociální rozdíly mezi jednotlivými rodinami nebyly tak nápadné. Státní školy jsou bezplatné, elitní soukromé školy se draze platí. V zemi také existuje pět univerzit.

Dominikánci a turisté

Dá se říci, že Dominikánci jsou přátelští, laskaví, vždy ochotní pomoci, temperamentní a mají smysl pro humor. Nikdy nikam nespěchají, na všechno je dost času. Dobře si uvědomují, že cestovní ruch je jedním z nejdůležitějších odvětví, a k cizincům se chovají hezky.

Pro obyčejné Dominikánce je dovolená v zahraničí téměř nemyslitelná věc. Když už dostanou v práci volno, tak buď zůstanou doma nebo se vydají na nejbližší pláž. Při jejich životní úrovni je celkem logické, že každého turistu, tedy člověka, který přiletěl z tisíce kilometrů vzdálené země, zaplatil si ubytování a stravu v komfortním středisku a vydal se na nákupy, budou automaticky považovat za multimilionáře a snažit se mu prodat všechno možné i nemožné. Že si tento člověk třeba na vysněnou dovolenou měsíce šetřil a nemůže si dovolit rozhazovat dvacetidolarové bankovky na každém kroku, to už jim nedojde, tak jim to nemějte za zlé. Koneckonců u nás přece také panuje všeobecně rozšířená představa, že všichni němečtí nebo angličtí turisté jsou bohatí, a naši obchodníci se toho také snaží využívat. Pokud nemáte o nabízené zboží zájem, zdvořilé, ale jednoznačné odmítnutí obvykle postačí. Dominikánci naštěstí nejsou tak otravní jako třeba Arabové, takže vás nikdo nebude půl hodiny přesvědčovat a vnucovat něco co se vám nelíbí.

Děti

Může se stát, že vás přímo na ulici osloví roztomilé dítko a požádá vás o almužnu. Smutným dětským očím se těžko odolává, přesto bude z výchovných důvodů lepší, když mu dáte místo peněz raději nějaký bonbon, žvýkačku, lízátko nebo propisku nebo jakoukoli jinou drobnost, kterou zrovna najdete v tašce; stejně bude mít upřímnou radost. Jinak Dominikánci děti milují a vychovávají je velice benevolentně, malí rošťáci mají skoro všechno dovoleno. Našinci se možná bude zdát nezvyklé, že děti často doprovázejí své rodiče do restaurací a to i v pozdních večerních hodinách.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Ženy.cz

Zapomeňte na chvíli na bikini! Létu 2021 vévodí stylové jednodílné plavky
Zapomeňte na chvíli na bikini! Létu 2021 vévodí stylové jednodílné plavky

Maminka.cz

Otevřete školy! Děti trpí depresemi a bojují o čas, volají rodiče. Politiky to nezajímá
Otevřete školy! Děti trpí depresemi a bojují o čas, volají rodiče. Politiky to nezajímá